Project Up2DigiSchool logotype

Polityka Prywatności

Περιγραφή του έργου Up2DigiSchool

Το διεθνές έργο Up2DigiSchool – «Μια βιώσιμη παιδαγωγική προσέγγιση για τη ψηφιακή σχολική εκπαίδευση με βάση την εμπειρία του Up2U» – χρηματοδοτείται μέσω προγράμματος ERASMUS+ με αριθμό συμφωνίας 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027868. Το έργο θα εκτελεστεί μεταξύ Φεβρουαρίου 2022 και Φεβρουαρίου 2025.
Το έργο παρέχει διαδικτυακές εφαρμογές (όπως πύλη σεναρίων μάθησης, ιστότοπο και άλλα) κυρίως για δασκάλους, εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και μαθητές από 13 ετών και πάνω. Το έργο επικοινωνεί με αυτές τις ομάδες με διάφορους τρόπους για την επίτευξη των ερευνητικών του στόχων.

Πεδίο εφαρμογής αυτής της Πολιτικής Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το έργο Up2DigiSchool συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα, τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών καθώς και οποιονδήποτε νόμο και/ή κανονισμό εφαρμόζεται ή θεσπίζεται σύμφωνα με τον GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;

Θα επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

1. Για επικοινωνία μαζί σας μέσω email, ενημερωτικών δελτίων, ερωτηματολογίων κ.λπ.
a. Όνομα
b. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
c. Προτιμώμενη γλώσσα
d. Ρόλος (όπως δάσκαλος, μαθητής κ.λπ.)
e. Οργανισμός υπαγωγής (σχολείο, ίδρυμα κ.λπ.)

2. Για τη δημιουργία και τη διατήρηση του προφίλ χρήστη σας στις διαδικτυακές εφαρμογές μας
a. τα παραπάνω δεδομένα, αλλά και:
i. ψευδώνυμο, όνομα χρήστη
ii. εικόνα προφίλ
iii. μαθησιακά αποτελέσματα και άλλα δεδομένα που αποφασίζετε να μοιραστείτε μέσω των διαδικτυακών μας εφαρμογών.

3. Για συντήρηση εφαρμογών και για λόγους ασφαλείας
a. pliki cookie;
b. Διεύθυνση IP
c. Hμερομηνία και ώρα πρόσβασης
d. Kαταγραφή (ημερολογιακά) των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν εντός των εφαρμογών.

Η παροχή των παραπάνω πληροφοριών είναι απαραίτητη και εάν επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες ή να συμμετάσχετε σε ορισμένες δραστηριότητες.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας καθορίζονται από κοινούς υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας όρισε το σημείο επαφής του. Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και τα σημεία επαφής τους είναι τα ακόλουθα:

 1. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Κέντρο Υπερυπολογιστών και Δικτύων Πόζναν, ul. Z. Noskowskiego 12-14, 61-704 Πόζναν, Πολωνία (PSNC). Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: τηλ.: tel. +48 61 8582044, email: dpo@ibch.poznan.pl
 2. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K Donelaicio 73 44249 Κάουνας, Λιθουανία (KTU). Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: gytis.cibulskis@ktu.lt.
 3. KAUNO RAJONO SVIETIMO CENTRAS, Saules str. 12 LT-50239 Kaunas, Lithuania (KRSC). Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
 4. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Ζωγράφου 9, 15780 Αθήνα, Ελλάδα (ΕΜΠ). Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: mary@netmode.ntua.gr
 5. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΑΒΒΑ ΑΕ, Δημητρίου Παναγέα 15351 Παλλήνη, Ελλάδα (ΕΑ). Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: vagelis@ea.gr
 6. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Ρώμη, Ιταλία (URoma). Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: alessandro.filippetti@uniroma1.it

Νομική βάση

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση:

 1. Εάν είστε 16 ετών και άνω – απαιτείται η συγκατάθεσή σας.
 2. Εάν είστε κάτω των 16 ετών – απαιτείται η συγκατάθεση που παρέχεται από τον κάτοχο της γονικής μέριμνας για εσάς.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος, που συνίσταται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές εφαρμογές μας (βάσει εθελοντικής απόφασης κάθε χρήστη) καθώς και διοικητικής υποστήριξης και ασφάλεια συντήρησης των εφαρμογών, σε κάθε περίπτωση ό,τι δεν υπερισχύει των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του χρήστη (το υποκείμενο των δεδομένων).

Πότε και πώς κοινοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν είναι απαραίτητο, θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη που ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές και έχουν εφαρμόσει τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν είναι απαραίτητο, μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα αλλά μόνο σε τρίτα μέρη που εφαρμόζουν κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης ή τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων. Λόγω της φύσης των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται, ορισμένα δεδομένα (όνομα και email) ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλους χρήστες των εφαρμογών (π.χ. το όνομά σας και οι αναρτήσεις σας σε ένα φόρουμ).

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έργου (προγραμματίζεται επί του παρόντος για τον Φεβρουάριο του 2025) ή για όσο διάστημα παρέχονται οι υπηρεσίες διαδικτυακής εφαρμογής (προγραμματίζεται επί του παρόντος τουλάχιστον για ένα έτος από τη λήξη του έργου). Μετά από αυτό το διάστημα τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Ασφάλεια

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

 1. Ελαχιστοποίηση και ψευδωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
 2. Πολυεπίπεδα τείχη προστασίας για την αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης εξωτερικής πρόσβασης
 3. Διαχείριση, περιορισμός και έλεγχος της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα
 4. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε επάρκεια
 5. Τακτικές δοκιμές της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόζονται
 6. Ασφάλεια και κρυπτογραφημένα κανάλια επικοινωνίας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να:

 1. ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας
 2. ζητήσετε να διορθώσουμε τις πληροφορίες
 3. αποσύρετε τη γονική συγκατάθεσή σας, η οποία δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της
 4. ζητήστε τη διαγραφή του λογαριασμού και των δεδομένων σας εδώ.

Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας με οποιοδήποτε από τα σημεία επαφής που αναφέρονται στην ενότητα «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων». Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή από οποιαδήποτε από τις χώρες που αναφέρονται στην ενότητα «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων».

Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αναθεωρείται και να ενημερώνεται από καιρό σε καιρό – σε αυτήν την περίπτωση η Πολιτική Απορρήτου θα επισημαίνεται ως «Αναθεώρηση (ημερομηνία)». Η αρχική έκδοση αυτής της πολιτικής απορρήτου δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2022.

pl_PLPolish