Project Up2DigiSchool logotype

Witaj w Up2DigiSchool

Podejście pedagogiczne
w cyfrowej edukacji szkolnej

Smiling girl with headphones on her head

Nasz misja

Projekt Up2DigiSchool jest oparty na doświadczeniach projektu Up2U i ma na celu poprawę obecnej sytuacji edukacji cyfrowej w Europie.

Ze względu na lockdown spowodowany przez COVID-19 wiosną 2020 r. szkoły przeszły z nauczania stacjonarnego na uczenie się i nauczanie online, aby kontynuować edukację. Dla wielu nauczycieli i uczniów było to zupełnie nowe doświadczenie edukacyjne. Była to również świetna okazja, aby poznać nowe narzędzia i podejścia pedagogiczne, a także do wspierania rozwoju nowych umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród uczniów.

O projekcie

Projekt Up2DigiSchool jako wsparcie w edukacji cyfrowej

Animation showing a girl holding a laptop in her hands

Projekt ten koncentruje się na edukacji szkolnej uczniów od 13 roku życia, tj. edukacji w szkołach średnich lub zawodowych w większości krajów. Sieć szkół średnich, która powstała w ramach projektu Up2U zostanie rozszerzona o nowe szkoły, a partnerzy będą analizować i testować skuteczność narzędzi oraz podejść pedagogicznych, a także zapewnią szkolenia dla nauczycieli.

Nasze cele

Poprawa

Poprawa obecnej sytuacji w edukacji cyfrowej w Europie.

Wsparcie

Wspieranie szkół, nauczycieli i pedagogów w rozwijaniu cyfrowych umiejętności i kompetencji uczniów.

Rozbudowa

Rozszerzenie nieodpłatnej platformy open source Up2U o nowe funkcjonalności i usługi.

Co oferuje projekt?

A boy sitting backwards and holding his finger on a tablet screen

Repozytorium scenariuszy zajęć

Użytkownicy zyskają dostęp do scenariuszy zajęć odpowiadających ich potrzebom i wymaganiom.

A girl sitting at a table and looking at a laptop screen in front of her

Platforma e-learningowa

W ramach projektu zostanie uruchomiona platforma e-learningowa, na której będą zamieszczane materiały.

A boy lies on his stomach and holds a tablet in his hands

Wytyczne

Aby wesprzeć pracę nauczycieli i opiekunów, zostaną również udostępnione wytyczne dla nauczania.

Czym jest Up2DigiSchool?

Więcej o nas

Projekt jest oparty na projekcie Up2U programu Horyzont 2020,
w ramach którego przeprowadzono pilotaż metodologii i platformy edukacyjnej. W pilotażu uczestniczyli nauczyciele z setek szkół z kilku krajów europejskich. Projekt Up2U zakończył się w 2020 r. i wykazał pozytywny wpływ na nauczycieli oraz określił ich kolejne potrzeby.

Wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom

W ramach projektu Up2DigiSchool metodologia i rozwiązania techniczne zostaną zaadaptowane do aktualnych warunków i nowo rozpoznanych potrzeb nauczycieli, a także zostanie rozszerzona baza szkół docelowych, aby pozytywnie wpłynąć na większą liczbę nauczycieli w Europie. Wychodząc od już rozpoznanych potrzeb i istniejących rozwiązań, projekt Up2DigiSchool gwarantuje, że będzie skutecznie odpowiadać na rzeczywiste wyzwania grup docelowych.

Kamienie milowe

2022

Rozpoczęcie projektu

2022

Portal scenariuszy zajęć

2022-2025

Pilotaż programu szkoleniowego

2023-2024

Prezentacja dotychczasowych
wyników projektu

2024

Wdrożenie programu szkoleniowego dla nauczycieli i analiza wyników

2025

Końcowa prezentacja wyników projektu

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami, które odbywają się w projekcie Up2DigiSchool.