Project Up2DigiSchool logotype

Witaj w Up2DigiSchool

Podejście pedagogiczne 
w cyfrowej edukacji szkolnej

Smiling girl with headphones on her head

Nasz misja

Projekt Up2DigiSchool jest oparty na doświadczeniach projektu Up2U i ma na celu poprawę obecnej sytuacji edukacji cyfrowej w Europie. 

Ze względu na lockdown spowodowany przez COVID-19 wiosną 2020 r. szkoły przeszły z nauczania stacjonarnego na uczenie się i nauczanie online, aby kontynuować edukację. Dla wielu nauczycieli i uczniów było to zupełnie nowe doświadczenie edukacyjne. Była to również świetna okazja, aby poznać nowe narzędzia i podejścia pedagogiczne, a także do wspierania rozwoju nowych umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród uczniów.

O projekcie

Projekt Up2DigiSchool jako wsparcie w edukacji cyfrowej

Animation showing a girl holding a laptop in her hands

Projekt ten koncentruje się na edukacji szkolnej uczniów od 13 roku życia, tj. edukacji w szkołach średnich lub zawodowych w większości krajów. Sieć szkół średnich, która powstała w ramach projektu Up2U zostanie rozszerzona o nowe szkoły, a partnerzy będą analizować i testować skuteczność narzędzi oraz podejść pedagogicznych, a także zapewnią szkolenia dla nauczycieli.

Nasze cele

Poprawa

Poprawa obecnej sytuacji w edukacji cyfrowej w Europie.

Wsparcie

Wspieranie szkół, nauczycieli i pedagogów w rozwijaniu cyfrowych umiejętności i kompetencji uczniów.

Rozbudowa

Rozszerzenie nieodpłatnej platformy open source Up2U o nowe funkcjonalności i usługi.

Co oferuje projekt?

Repozytorium scenariuszy zajęć

Użytkownicy zyskają dostęp do scenariuszy zajęć odpowiadających ich potrzebom i wymaganiom.

Platforma e-learningowa

As part of the project, an e-learning platform will also be created, where the materials will be placed.

Online courses

In order to support the work of teachers and tutors, there will be created online courses and training programmes.

Czym jest Up2DigiSchool?

Więcej o nas

Projekt jest oparty na projekcie Up2U programu Horyzont 2020, w ramach którego przeprowadzono pilotaż metodologii i platformy edukacyjnej. W pilotażu uczestniczyli nauczyciele z setek szkół z kilku krajów europejskich. Projekt Up2U zakończył się w 2020 r. i wykazał pozytywny wpływ na nauczycieli oraz określił ich kolejne potrzeby.

Wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom

W ramach projektu Up2DigiSchool metodologia i rozwiązania techniczne zostaną zaadaptowane do aktualnych warunków i nowo rozpoznanych potrzeb nauczycieli, a także zostanie rozszerzona baza szkół docelowych, aby pozytywnie wpłynąć na większą liczbę nauczycieli w Europie. Wychodząc od już rozpoznanych potrzeb i istniejących rozwiązań, projekt Up2DigiSchool gwarantuje, że będzie skutecznie odpowiadać na rzeczywiste wyzwania grup docelowych.

Kamienie milowe

2022

Rozpoczęcie projektu

2022

Repozytorium scenariuszy zajęć

2022-2025

Pilotaż programu szkoleniowego
2022-2025

2023-2024

Prezentacja dotychczasowych wyników projektu

2024

Prezentacja dotychczasowych wyników projektu

2025

Końcowa prezentacja wyników projektu

pl_PLPolish