Project Up2DigiSchool logotype

Privacy Policy

Up2DigiSchool projekto aprašymas

Tarptautinis Up2DigiSchool projektas – “Aktyvios skaitmeninio mokymo (si) priemonės, taikant projekto Up2U patirtį ” yra finansuojamas ERASMUS+ lėšomis. Programos sutarties numeris 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027868. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2022 vasario mėn. – 2025 vasario mėn.
Projekto metu bus parengta žiniatinklio mokymo programa (mokymosi scenarijų portalas, interneto svetainė, ir kt.) skirta mokytojams, edukatoriams, mokyklų vadovams ir mokiniams nuo 13 metų. Norint pasiekti tyrimo tikslus, bus įvairiai bendraujama su tiksline auditorija.

Privatumo politkos apimtis

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas ir kriterijus, kuriais vadovaujantis projekto metu bus renkami, apdorojami, saugomi ir perduodami asmeniniai duomenys. Privatumo politika garantuoja šios informacijos konfidencialumą ir bet kokio įstatymo, susijusio su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ( GDPR), įgyvendinimą ar priėmimą.

Kokie asmens duomenys yra naudojami ir kokiems tikslams?

Bus naudojami šie asmens duomenys:

1. siunčiant laiškus elektroniniu paštu, siunčiant naujienlaiškius, anketas.
a. vardas;
b. elektroninio pašto adresas;
c. pageidaujama kalba;
d. vaidmuo (mokytojas, mokinys.);
e. kam priklauso (mokyklai, institucijai).

2. kuriant ir tvarkant vartotojo profilį mūsų žiniatinklio mokymo programoje.
a. be aukščiau išvardintų asmens duomenų naudojami:
i. slaptažodis, vartotojo vardas;
ii. profilio nuotrauka;
iii. mokymosi uždaviniai ir kiti duomenys, kuriais dalinatės žiniatinklio mokymo programoje.

3. Programospriežiūrai ir saugumo tikslams.
a. slapukai;
b. IP adresas;
c. Prieigos data ir laikas;
d. Duomenų saugojimas.

Atsisakę pateikti aukščiau minėtus duomenis, negalėsite naudotis tam tikromis paslaugomis arba atlikti tam tikrų veiksmų.

Duomenų valdymas

Už duomenų apdorojimą atsakingi bendrų duomenų valdymo kontrolieriai iš skirtingų Europos šalių. Bendrų duomenų valdymo kontrolieriai ir jų kontaktai:

 1. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznan Supercomputing and Networking Center, ul. Z. Noskowskiego 12-14, 61-704 Poznan, Poland (PSNC). Duomenų apsaugos kontaktinis asmuo: tel. +48 61 8582044, email: dpo@ibch.poznan.pl
 2. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K Donelaicio 73 44249 Kaunas, Lithuania (KTU). Duomenų apsaugos kontaktinis asmuo: gytis.cibulskis@ktu.lt.
 3. KAUNO RAJONO SVIETIMO CENTRAS, Saules str. 12 LT-50239 Kaunas, Lithuania (KRSC). Duomenų apsaugos kontaktinis asmuo: rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
 4. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS – NTUA, Heroon Polytechniou 9 Zographou Campus, 15780 Athina, Greece (NTUA). Duomenų apsaugos kontaktinis asmuo: mary@netmode.ntua.gr
 5. ELLINOGERMANIKI AGOGI SCHOLI PANAGEA SAVVA AE, Dimitriou Panagea Str 15351 Pallini, Greece (EA). Duomenų apsaugos kontaktinis asmuo: vagelis@ea.gr
 6. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy (URoma). Duomenų apsaugos kontaktinis asmuo: alessandro.filippetti@uniroma1.it

Teisėtas asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymas:

 1. vyresni nei 16 metų – duomenys tvarkomi asmens sutikimu;
 2. jaunesni nei 16 metų – duomenys tvarkomi tėvų sutikimu.

Asmens duomenys yra tvarkomi teisėtu pagrindu suteikiant vartotojams techninę galimybę naudoti mūsų interneto programas (vartotojas sutinka laisva valia), atlikti administravimo ir duomenų valdymo veiksmus, jeigu tai neprieštarauja esminėms vartotojo (duomenų subjektas) teisėms, laisvėmsir interesams.

Kada ir kaip dalinami asmens duomenys?

Esant reikalui, asmens duomenys gali būti pateikti trečiosioms šalims, kurios taip pat laikosi saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimų siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Esanr reikalui, asmens duomenys gali būti pateikti ir trečiai šaliai, bet tik toms trečiosioms šalims, kurios taiko patvirtintą sertifikavimo mechanizmą arba standartinius teisinius duomenų apsaugos įstatytmus. Dirbant su programomis asmens duomenys (vardas ir e.paštas) bus prieinami kitiems vartotojams (pvz. vardas ir postai forumuose).

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys bus tvarkomi mažiausiai iki projekto pabaigos (2025 m. vasario mėn), arba tol, kol baigsis interneto programos aptarnavimas( mažiausiai metai po projekto pabaigos). Pasibaigus šiam laikotarpiui asmens duomenys bus anonimizuoti ir naudojami tik statistikos tikslais.

Apsauga

Asmens duomenų apsaugos priemonės:

 1. tvarkomų asmens duomenų minimizavimas ir pseudonimizavimas;
 2. daugiasluoksnės ugniasienėsnaudojimas siekiant užkirsti kelią įsilaužėliams;
 3. prieigos prie asmens duomenų valdymas, ribojimas ir kontolė;
 4. atsarginių kopijų programinė įranga;
 5. taikomų priemonių efektyvumo reguliarus testavimas;
 6. šifravimo komunikacijos kanalai ir saugumas.

Teisės

Jūs turite teisę:

 1. gauti prieigą prie savo duomenų;
 2. reikalauti ištaisyti informaciją;
 3. atšaukti savo/tėvų sutikimą, kuris neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu prieš jo atšaukimą, teisėtumui;
 4. prašyti ištrinti savo paskyrą ir duomenis čia.

Šia teise galima pasinaudoti susisiekus su bet kuriuo iš septynių bendrų duomenų valdymo konrolierių (žr. „Duomenų valdymas”). Be to, galima pateikti skundą bet kuriai priežiūros institucijai iš septynių šalių (žr. „Duomenų valdymas”)”.

Privatumo politiko atnaujinimas

Privatumo politika gali būti peržiūrima ir atnaujinama – tokiu būdu Privatumo politika vadinsis “Atnaujinta (data)”. Pradinė šio pranešimo versija buvo sukurta 2022 m. vasario mėn.

lt_LTLithuanian